De kosten in verband met een aankoop in België

Als u uw aankoop voorbereidt, moet u in uw totale budget rekening houden met de kosten van de op te stellen akten.

De aankoop van vastgoed gaat gepaard met kosten die doorgaans ‘notariskosten’ worden genoemd. Wij vatten ze hierna voor u samen.

Acheter en France

Registratierechten

De notaris moet de verkoopakte indienen bij het registratiekantoor en aan dat kantoor de registratierechten betalen die de kopers verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 10% van de aankoopprijs in het Vlaamse Gewest (of 7% voor een enige eigen woning) en 12,5% in Brussel en het Waalse Gewest. In de drie gevallen kunnen deze kosten, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, worden verminderd. We spreken dan van ‘abattement’. Vraag ons hierover gerust meer informatie.

Opzoekkosten

In het kader van de opstelling van uw koopakte moet de notaris kadastrale en stedenbouwkundige opzoekingen doen. Hij moet ook een bodemattest vragen.
Deze kosten zijn niet vast en hangen af van de bijzondere kenmerken van de verkoop, alsook van het werk dat moet worden verricht om de notariële akte op te stellen.

Erelonen van de notaris

De erelonen van de notaris zijn bij wet bepaald en gelijk voor heel België. In het kader van een vastgoedverkoop geldt de regel van de degressief evenredige kosten. Dat betekent: hoe hoger de verkoopprijs, des te kleiner het percentage waarmee de erelonen van de notaris berekend kunnen worden.
Als verschillende notarissen zich over uw dossier hebben gebogen, worden de erelonen onder hen verdeeld op basis van het werk dat ze elk verricht hebben.

De hypothecaire inschrijving

Als u een hypothecaire lening afsluit, neemt de notaris een hypothecaire inschrijving op uw goed en registreert die bij het hypotheekkantoor. De kosten voor deze akte omvatten inschrijvingsrechten (1%) en hypotheekrechten (0,30%). De inschrijving wordt genomen voor het geleende bedrag, vermeerderd met aanhorigheden en drie jaar interesten.

De hypothecaire volmacht

In het kader van een hypothecaire volmacht, ook hypothecair mandaat genoemd, geeft u de bank toestemming om op elk moment gedurende de looptijd van uw krediet een hypotheek op uw woning te nemen voor een vooraf bepaald bedrag. De bank kan dus de hypotheek op een latere datum nemen als zij dat nodig acht. Het grote voordeel van een hypothecaire volmacht is dat de kosten lager zijn dan bij een hypothecaire inschrijving. De volmacht wordt immers niet geregistreerd bij een kantoor van bewaring der hypotheken. Op die manier vermijdt u de inschrijvingskosten en de erelonen van dat kantoor.

Wanneer moeten de notariskosten betaald worden?

Tegen de dag van de ondertekening van de voorlopige akte moet een waarborg worden betaald van meestal 10% van het bedrag van de verkoop. Op de dag van het verlijden van de akte(n) bij de notaris betalen de kopers dan de verschillende kosten, samen met het saldo van het bedrag van de verkoop.
 

Neem met ons contact op

logo vaneau lecobel

Lecobel Vaneau

Kantoor Brussel Zuid
Georges Brugmannplein 11
1050 Elsene 

Contact : +32 2 346 33 55

Kantoor Brussel Oost
Belliardstraat 200
1000 Brussel

Contact : +32 2 669 70 90

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.

SAS VANEAU, SAS RC PARIS B 450 623 103, gevestigd 50 rue de Châteaudun, 75009 Parijs is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via dit formulier worden verzameld. De hiervoor verzamelde gegevens worden verwerkt met als doel te antwoorden op uw vraag om inlichtingen en, met uw toestemming, commerciële aanbiedingen of aanbiedingen van diensten te verzenden. De ontvangers van de gegevens zijn de kantoren van Vaneau, de marketingdienst van Vaneau, alsook onze dienstverleners voor de uitvoering van uitbestede werken. Uw gegevens worden 3 jaar bewaard in onze databanken. U geniet het recht op inzage, rechtzetting, aanpassing, overdraagbaarheid en wissing van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om richtlijnen vast te stellen voor de bestemming van uw gegevens post-mortem. U heeft eveneens de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt deze rechten uitoefenen door een schrijven te sturen aan: SAS VANEAU, 50 rue de Châteaudun, 75009 Parijs of een e-mail op het adres: contact@vaneau.fr. U heeft eveneens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CNIL. U kunt alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door SAS VANEAU bekomen via onze privacyverklaring.